Zastosowania Floatingu

Depresja

Sesje w kabinach doskonale wspomagają leczenia depresji, a nawet w wielu przypadkach stają się alternatywą leczenia farmalogicznego. Ważnym czynnikiem jest zredukowanie stresu. Otóż depresja wykazuje podobieństwo nie tyle do stresu ostrego, ograniczonego w czasie, którego korzystny charakter jest oczywisty, ile do stresu przewlekłego. W stresie przewlekłym mechanizmy organizmu działają już nie tylko ochronnie, ale i w szkodliwy sposób. Organizm ujawnia cechy wyczerpania niektórych funkcji. Stres zaczyna w jakimś momencie wpływać na czynność ośrodków, które zawiadują nastrojem, energią, mechanizmami snu i procesami poznawczymi, prowadząc do depresji.

Badania mózgu za pomocą EEG i QEEG pozwoliły ustalić, że u osób chorych na depresję zmienia się rozkład fal mózgowych w obu półkulach. Bardziej pobudzone są rejony odpowiedzialne za negatywne postrzeganie świata oraz wycofywanie się z aktywności. Natomiast te części, które odpowiadają za przyjemne wspomnienia oraz pozytywne emocje są mniej aktywne.

Kortyzol jest reakcją na stres, wysoki poziom tej substancji chemicznej może prowadzić do wielu dolegliwości związanych ze stresem, depresją włącznie. Badania wykazały, że przebywanie w kabinie istotnie obniża poziom kortyzolu a także innych stresogennych hormonów i neuroprzekaźników.

Ponadto, dzięki kabinie wzrasta poziom hormonów szczęścia - endorfin i pobudzane są obszary mózgu odpowiedzialne za pozytywne emocje (euforia, obniżenie lęku).

Kabina floatingowa ma zatem znaczący wpływ na osoby cierpiące na depresję. Jak pokazują badania nastrój tych osób ulega znacznej poprawie, a efekty korzystania z kabiny są przeciwieństwem do objawów depresji (poprawa jakości snu, wzrost energii i optymizmu, jaśniejszy umysł, wzrost popędu płciowego).

Zalecenia (przykłady)

Dla osiągnięcia zauważalnego efektu należy odbyć min. 7 sesji w krótkich odstępach, nie dłuższych niż 7 dni
już 1 sesja po 60 lub 90 minut usuwa napięcia i rozluźnia
średnio 8-14 sesji potrzeba na zredukowanie objawów depresji lub ich całkowite wyeliminowania
Systematyczność: min. 1-2 sesje po 60 tygodniowo minut profilaktycznie

uwagi: aby osiągnąć, zwiększyć lub utrzymać efekt ważna jest systematyczność / skorzystaj z karnetu